PENILNA KURVATURA
عملية دعامة القضيب

Content

Šta je penilna kurvatura – devijacija penisa

Penilna kurvatura – devijacija penisa je pojava kada penis nije ravan ili kada je savijen u erigiranom stanju. Zakrivljen penis ili savijen penis u neerigiranom stanju nije stanje bolesti. Penilna kurvatura – devijacija penisa može biti stanje bolesti.

Za neke stepene i vrste devijacije penisa može bit potrebna hirurška intervencija. Npr. za kurvaturu penisa prema dolje za više od trideset stepeni može biti potrebna korekcija i isto važi za penis koji je zakrivljen prema gore za više od četrdeset stepeni, zatim za penilnu kurvaturu prema lijevo ili desno za više od 15 stepeni. Takvi stepeni penilne kurvature mogu predstavljati teškoću pri seksu, mogu uzrokovati bol kod partnerice tokom seksa pa čak mogu dovesti i do pojave vaginalnih ili cervikalnih čireva. Neki stepeni penilne kurvature su tako problematični da mogu u potpunosti onemogućiti seksualni odnos.

Potrebna Vam je dijagnoza?

Kliknite ovdje da pošaljete e-mail prof. doktoru Shaeeru sa slikom u erigiranom stanju kako bi procijenio Vaš slučaj.

Šta je uzrok penilne kurvature/devijacije penisa?

Šta je uzrok penilne kurvature/devijacije penisa?

Penilna kurvatura može biti urođena nepravilnost (kongentialna penilna kurvatura) ili se može javiti kasnije tokom života (stečena penilna kurvatura).

Kongenitalna devijacija penisa

Kongenitalna devijacija penisa se javlja zbog asimetričnog prekomjernog rasta jedne strane penisa u odnosu na drugu. Uzrok također može biti hipospadija, a to je stanje kada uretralni meatus (izlaz za urin) nije na vrhu penisa, nego više na donjoj strani. Glavni uzrok obje vrste kongenitalne devijacije penisa nije u potpunosti razjašnjen. Postoji više teorija koje se odnose na genetsku nepravilnost, androgenu neosjetljivost i izlaganje hormonalnim lijekovima u fetalnoj fazi života.

Uzrok stečene devijacije penisa

S druge strane, uzrok stečene devijacije penisa uglavnom je Pejronijeva bolest, ali može biti i trauma poput penilne frakture ili ranijih operacija. Četvrti uzrok je ponavljanje tretmana za erektilnu disfunkciju s intrakavernoznim injekcijama.

Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest je stanje u kojem se elastično rastezljivo tkivo penisa pretvara u fibrozu – neelastično tkivo koje se ne širi slobodno. Kada se to dogodi na jednoj strani, Pejronijeva kurvatura se javlja prema toj strani. Pejronijeva bolest nije prekancerozna i ni na koji način neće utjecati na opšte zdravlje. Ona će dovesti do stečene devijacije penisa, skraćivanja penisa i često se povezuje s erektilnom disfunkcijom.

Fraktura penisa

Fraktura penisa ili penilna fraktura je pojava kada se penis silom savije u erigirano stanje. Ta vrsta traume penisa u erigiranom stanju može dovesti do rupture erektilnog cilindra. Ako je penilna fraktura blaga, u nekim se slučajevima može sanirati nehirurški. Za druge slučajeve potrebna je korekcija slomljenog penisa. Ako se ne korigira, između ostalih komplikacija može se javiti i penilna kurvatura. Važno je naglasiti da je Pejronijeva bolest najčešći uzrok stečene devijacije penisa.

Kako se liječi penilna kurvatura ?

Kongenitalna penilna kurvatura se liječi hirurški, ako su njen pravac i stepen indikacija za to. S druge strane Pejronijeva bolest se može liječiti lijekovima tokom svoje rane faze, a hirurški ako je uznapredovala.Pejronijeva bolest ima svoj vremenski tok i ona napreduje tokom 1-2 godine i tada dolazi do pojave boli u penisu. Nakon te početne faze Pejronijeva bolest prestaje napredovati. Operacije se obično vrše u fazi kada Pejronijeva bolest prestane napredovati. Do tad liječenje lijekovima može usporiti, zaustaviti ili u rijetkim slučajevima izliječiti Pejronijevu kurvaturu.

Prof. doktor Shaeer je razvio nekoliko inovativnih tehnika koje su promijenile način korekcije penilne kurvature i koje su dovele do poboljšanih rezultata i smanjenja broja komplikacija.

Medicinski tretman za Pejronijevu bolest

Govoreći uopšteno, očekuje se da medicinski tretman za Pejronijevu bolest uspori njeno napredovanje, a ne da je izliječi. To uključuje oralno liječenje poput uzimanja vitamina E i kalijeva paraaminobenzoata. Lijekovi koji se ubrizgavaju smatraju se efikasnijim. Ti lijekovi se ubrizgavaju u Pejronijev plak (čvrst fibrozni neelastični plak nastao usllijed Pejronijeve bolesti).

Lijekovi za Pejronijevu bolest koji se ubrizgavaju su:

  • Kolagenaza. Jedini lijek odobren za Pejronijevu bolest od strane Američke agencije za hranu i lijekove (engl. skr. FDA) je kolagenaza clostridium histolyticum (Xiaflex). 
  • Verapamil. Ovo je lijek koji se obično koristi za liječenje visokog krvnog pritiska. 
  • Interferon. To je vrsta proteina koji služi za prekidanje proizvodnje fibroznog tkiva i pomaže u njegovom razbijanju

Hirurška korekcija penilne kurvature

1- Tehnike skraćivanja za korekciju penilne kurvature

Kada je penis savijen u erigiranom stanju, on ima kraću i dužu stranu. Penilna kurvatura je uvijek prema kraćoj strani. Kod kongenitalne kurvature kraća strana je normalna strana jer je duža strana prerasla normalnu stranu. Kod Pejronijeve kurvature dugačka strana je normalna strana jer je Pejronijev plak doveo do skraćivanja na drugoj strani. Tehnike skraćivanja se zasnivaju na skraćivanju dugačke strane, bez obzira je li to normalna strana (Pejronijeva kurvatura) ili abnormalna strana (kongenitalna penilna kurvatura). To će dovesti do cjelokupnog skraćivanja penisa koje varira od slučaja do slučaja, zavisno od uzroka i stepena kurvature. To je u redu kod blagog do umjerenog stepena kurvature, posebno kod kongenitalne penilne kurvature kada je penis abnormalno duži i asimetričan. Međutim, skraćivanje bi moglo biti problem kod ozbiljnih penilnih kurvatura, posebno onih s Pejronijevom bolesti kada je penis već skraćen.

Dakle, tehnike skraćivanja za zakrivljeni penis su najjednostavnije hirurške opcije i rijetko negativno utječu na erekciju.

Kako se one sprovode? Jedan od dva opšta principa: ili skraćivanjem duže strane postavljanjem internih neapsorptivnih permanentnih šavova ili pravljenjem malih rezova unutar penisa i zašivanjem apsorptivnim šavovima kako bi zarasli i sjedinili se. Prva tehnika je jednostavnija i ne utječe na erekciju. Primjeri tehnika skraćivanja su „tehnika sa 16 tačaka“, „nesbit procedura“ i „tehnika dvostruke osmice doktora Shaeera“ i one smanjuju mogućnost vraćanja problema raspoređivanjem ulaznih i izlaznih tačaka šavova u obliku broja 8 radi bolje učvršćenosti.Dodatno uz skraćivanje pacijent će možda osjećati sitne čvoriće pod kožom, iako to obično nije problem. Kod većine tehnika za operaciju penilne kurvature može se javiti određen stepen smanjenja osjetljivosti. Vjerovatnoća vraćanja problema je manja od 10% kod iskusnih hirurga i ako dođe do toga obično nije potrebno ponoviti operaciju.

 2. Tehnika fizičke rotacije doktora Shaeera

Ovu revolucionarnu hiruršku tehiku za korekciju penilne kurvature razvio je doktor Shaeer 2005. godine. Pomoću nje se penilna kurvatura može korigirati bez skraćivanja ili uz minimalno skraćivanje. Predviđena je za specifične slučajeve: KONGENITALNU penilnu kurvaturu, PREMA DOLJE, sa stupnjem koji je veći od umjerenog.

Princip je sljedeći: Unutar penisa i na cijeloj njegovoj dužini nalaze se dva erektilna cilindra. Oba cilindra su kraća na donjoj strani. Umjesto skraćivanja gornje strane cilindre jednostavno treba zarotirati prema vani u suprotnim pravcima. Time se kraće površine pomiču na stranu, jedna nasuprot druge, neutrališući kurvaturu.  

3. Operacija Pejronijevog plaka: Pejronijev rez i presađivanje ili ekscizija i presađivanje

U slučajevima s Pejronijevom kurvaturom za koje je potrebna korekcija nakon što prođe jedna godina i penilna kurvatura se ne pogoršava moguće je razbiti Pejronijev plak ili ga u potpunosti ukloniti rješavanjem zaostalog problema presatkom. Da bi pristupio Pejronijevom plaku, hirurg će možda morati razmaknuti nerve ili uretru za šta je neophodno znatno iskustvo kako bi se izbjegla povreda i kako bi se na najmanju mjeru sveo stepen smanjenja osjetljivosti koji se može javiti. Prof. doktor Shaeer duže od 25 godina radi na izvođenju i usavršavanju procedura za korekciju penilnih kurvatura. Osim toga, ekscizija i presađivanje Pejronijevog plaka za posljedicu mogu imati erektilnu disfunkciju kod približno 30% slučajeva za šta može biti neophodno liječenje lijekovima ili operacija za postavljanje penilnog implantata. S obzirom na to da je Pejronijeva bolest obično povezana s erektilnom disfunkcijom i uzimajući u obzir da operacija plaka također može prouzrokovati erektilnu disfunkciju, uobičajeno je da se obe procedure sprovode na istom mjestu: ekscizija Pejronijevog plaka KAO I operacija za postavljanje penilnog implantata. Prof. doktor Shaeer je nedavno razvio revolucionarnu tehniku za te slučajeve:

4. Tehnika probijanja koju je osmislio doktor Shaeer: Ekscizija Pejronijevog plaka bez rizika od povrede nerava ili uretre (Shaeer’s Punch Technique)

Ova tehnika je predviđena za slučajeve s kurvaturom i erektilnom disfunkcijom za koje su potrebne ekscizija Pejronijevog plaka i operacija za postavljanje penilnog implantata.

Kao što je ranije spomenuto, da bi se odstranio Pejronijev plak hirurg treba da ostvari pristup pomicanjem nerava ili uretre što bi moglo prouzrokovati povredu nerava ili uretre. Razlog tome je struktura penisa koja izvana prema unutra izgleda ovako: fascia, nervi na gornjoj strani i uretra na donjoj površini, zatim erektilni cilindri koji su pogođeni Pejronijevim plakom. Plak se nalazi na stijenci erektilnih cilindara. Pristup uvijek mora biti izvana prema unutra. Stoga nervi i uretra treba da budu mobilizirani. A za to je potrebno mnogo vremena.

Prof. doktor Shaeer je osmislio tehniku bušenja kod koje se u erektilni cilindar može umetnuti forceps za rezanje pomoću kojeg se Pejronijev plak može ukloniti iznutra odstranjivanjem malo po malo. Nakon toga se na istom mjestu obavlja implantacija penilne proteze kako bi se vratili ravan oblik i tvrdoća. Ova tehnika je neposredna, kratka i sigurna. Nervi i uretra su u potpunosti očuvani.

Želite sada online procjenu svog slučaja? 

Prof. doktor Shaeer će rado s Vama besplatno prodiskutovati o Vašem slučaju putem e-maila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

للمزيد من
المقالات